Ranti (Acha Septriasa) dan Galina (Irwansyah) Sejak saat selalu bersama-sama, akhirnya tumbuh seperti satu sama lain. Sebagai hidup anak di daerah di mana tidak ada sekolah yang Galina dan Ranti harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk pergi ke sekolah atas pagar dan terkena panas dan hujan.

Galina Ranti membantu make patung kayu seorang guru, ranti bercita-cita menjadi guru di desanya satu hari sementara Galina bertekad untuk mewujudkan impian ranti.

Ketika mereka mencapai masa remaja, mereka tidak dapat dipisahkan. Tapi mereka melarang desa tradisional Galina dan Ranti Amerika. Keduanya kemudian dihapus Galina telah bergabung orang tuanya pindah ke kota.

Sejak itu, tahun demi melewati tahun. Ranti mengajar di alam disertai Pengkor (Reza Rahadian). Pada bagian belakang merkea rangka Gali untuk mewujudkan mimpi itu. Galina ingin membangun sebuah sekolah untuk Ranti, lengkap dengan kincir air untuk membuat sumber energi listrik.

orang segera dihindari baik karena Galina Ranti berlaku. Galina hari kerja setelah hari tanpa mengenal waktu mengisi saat dipenjara ayah Ranti nenek sementara Ranti tidak diizinkan untuk memiliki kemampuan untuk membantu Ranti karena takut kutukan.

Akhirnya Galina sakit, dan orang sakit menganggap Galina dianggap sebagai akibat dari pelanggaran kepabeanan. Galina tetap teguh berusaha untuk membangun mimpinya meskipun sakit semakin parah. Sementara Ranti tidak mampu merawat Galina karena dia ditawan.

Akhirnya sekolah adalah sebelah Ferris roda Galina percaya diri. Pada akhirnya, kekuatan cinata Ranti dan meluruskan Galina masyarakta pandangan yang salah yang melarang dua hati bersatu.

 

Download  Film Love Story (2011)